Šta je PVC?

PVC kao materijal u proizvodnji pvc stolarije i opreme
Što je PVC?

Polivinil hlorid ili PVC je moderan sintetički materijal i vrlo važan član široke porodice polimera. Hemijska formula pvc-a je CH2=CHCl . Sastavljen od soli (57%) i nafte (43%).

Jedna od prvih plastika koja je komercijalno razvijena i danas je u najširoj upotrebi. Dostupan u širokom spektru oblika, PVC nudi varijacije svojstava što ga čini prikladnim za široku upotrebu u modernom životu, od vrećica za krv do dečjih igračaka, slavina, kabelskih izolacija i prozorskih profila.
PVC je termoplastičan materijal. Termoplastični materijali su oni koji mogu biti rastopljeni ponovno i ponovno. Termo plastični materijali zagrijani na određenu temperaturu prelaze u talinu, a hlađenjem prelaze u čvrstu formu (otvrdnjavaju).


Kako mnogi govore o njegovoj štetnosti pogledajmo kako nastaje PVC.

Hlorin se proizvodi elektrolizom slane vode. Tada se hlorin kombinuje sa etilenom koji je dobijen iz nafte. Rezultirajući element je etilen dihlorid, koji je pretvoren na vrlo visokoj temperaturi u vinil hlorid monomer.

Te molekule monomera polimerizacijom formiraju masu polivinil hlorida ili PVC. Na primjer tvrdi PVC, kao onaj koji se koristi za proizvodnju prozorskih profila je normalno PVCU (unplasticized).

Ključne karakteristike PVC-a

  • Čvrst i lagane težine
  • Otporan na abraziju, lagane težine, odlične mehaničke čvrstoće i tvrdoće – ključne su njegove tehničke prednosti za upotrebu u građevinarstvu i konstrukcijama.
  • Lagan za obrađivanje
  • PVC se može lagano rezati, oblikovati, variti i spajati u različite oblike. Upravo zbog tih karakteristika je postao gotovo nezamjenjljiv u proizvodnji prozora, vrata i drugih elemenata građevinske stolarije.
  • PVC je otporan na degradaciju, hemijsko truljenje, koroziju, udarce i abraziju. Kao proizvod iznimno je cenjen kod širokog spektra korisnika koji ga upotrebljavaju za različite proizvode pogodne za spoljašnju upotrebu. O dugovečnosti proizvoda ide u prilog činjenica da se 85% svetske proizvodnje PVC-a koristi upravo u gradnji i konstrukcijama.,Na primjer, izračunato je da će više od 75% ukupno proizvedenih PVC cevi imati vek trajanja duži od 40 godina sa potencijalom korištenja i do 100 godina. U drugim primenama, kao što su PVC profili za prozore ili PVC vrata, studije pokazuju da će više od 60% ukupno proizvedenih profila imati vek trajanja duži od 40 godina.
  • PVC je već decenijama popularan materijal za konstrukcije i građevinsku stolariju. Njegove fizičke i tehničke karakteristike osiguravaju odličan odnos cene i kvalitete. Kao materijal je vrlo konkurentan u uslovima cene, a ta se vrednost i povećava sa karakteristikama izdržljivosti, dugovečnosti i jako niskim održavanjem.
  • Fizičke karakteristike PVC-a dozvoljavaju dizajnerima visok nivo slobode kada dizajniraju nove proizvode ili građevinske oblike gde se PVC koristi kao zamena ili materijal za obnovu. PVC je najpoželjniji materijal za reklamne panele, prozorske profile i okvire, sustave za tekuću i stajaću vodu, izolaciju kabela i mnoge druge primene.
  • Srazmerno se malo energije potroši tokom proizvodnje PVC-a, a takođe i kod proizvodnje finalnog proizvoda.
   Termoplastika se može reciklirati, a može takođe biti korištena i kao deo mešavine za reciklirane proizvode. Duž cele Europe nastaju fabrike koje kao osnovni repromaterijal koriste reciklirani PVC ili njegovu mešavinu. Kako je takav materijal lakši, potroši se daleko manje goriva i manje se stvori štetnih plinova tijekom njegova transporta. A nije nevažna niti njegova dugovječnost.mKada se koristi za proizvodnju stolarije, osigurava velike uštede energije kod grejanja i hlađenja prostorija.
  • PVC je prirođeno teško zapaljiv a prestaje sa gorenjem kada je uklonjen izvor vatre. Upoređujući ga sa najčešćim alternativama, PVC pokazuje bolje karakteristike u uslovima gorivosti, zapaljivosti, širenju požara i otpuštanju topline.
  • Prilikom gorenja PVC-a otpušta se plin hydrogen chloride koji rapidno reaguje sa vodenom parom i stvara korozivnu hidrokloričnu kiselinu. Međutim mnoga Evropska nezavisna istraživanja potvrđuju da prilikom požara nastaje veća šteta od betona koji je pod utjecajem plamena i temperature od 1000 C nego od posledica gorenja PVC-a.